0
  • Ochrona danych<

Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki ilustrują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Po pierwsze dane gromadzone są dzięki przekazywaniu ich przez Państwa. W związku z tym może chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z swoimi danymi?
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie mogą być prowadzone statystyki dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu plików cookies oraz tzw. programom analitycznym. Analiza odwiedzanych przez Państwa stron odbywa się z reguły w sposób anonimowy; informacje na temat odwiedzanych stron nie służą do śledzenia użytkownika. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę lub zablokować ją powstrzymując się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. W tej polityce prywatności udzielimy Państwu informacji dotyczących możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa (np. podczas komunikacji e-mailowej). Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
Demianiplatz 2
02826 Görlitz

Telefon: +49 (0) 3581 - 474721
E-Mail: info@g-h-t.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej. Instytucją nadzorującą w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik rządu do spraw danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników do spraw danych osobowych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website

Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns Ihre Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, werden diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-Verbindung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Informacja, zablokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, ich pochodzenia jak i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

Niniejszym wyrażany jest sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych zamieszczonych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, w celu przesyłania reklam, które nie zostały wyraźnie zamówione, jak również materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, przykładowo poprzez wiadomości spam.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookies ("ciasteczka")

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookies i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookies lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookies, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania cookies w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:
· rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki
· używany system operacyjny
· Referrer URL
· nazwa hosta komputera mającego dostęp
· godzina zapytania serwera
· adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawą dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Registrierung auf dieser Website

Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf unserer Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kommentarfunktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Speicherung der IP-Adresse

Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.

Speicherdauer der Kommentare

Die Kommentare und die damit verbundenen Daten (z.B. IP-Adresse) werden gespeichert und verbleiben auf unserer Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kommentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z.B. beleidigende Kommentare).

Rechtsgrundlage

Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und Warenversand

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Newsletter

Newsletterdaten

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, generowane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzają.

Logując się na swoje konto w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa wyszukiwania w sieci do Państwa osobistego profilu. Mogą to Państwo uniemożliwić poprzez wylogowanie ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Vimeo

Unsere Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy .

TypeKit Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Adobe bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Adobe aufnehmen. Hierdurch erlangt Adobe Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Adobe Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Typekit Web Fonts finden Sie unter
»https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z usługi w zakresie mapowania Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam gromadzone. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online oraz w oparciu o możliwość łatwego znalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Verwendung von Issuu

Auf unserer Website wird über einen JavaScript-Code eine HTML5-Anwendung (per iframe) des Unternehmens Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (nachfolgend: Issuu) eingebunden, die Ihnen ermöglicht, das aktuelle und ältere Mieterjournale sowie weitere Publikationen als blätterbares E-Paper aufzurufen.

Issuu verwendet dabei „Cookies”, kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Issuu erhebt und speichert auf diese Weise personenbezogene Daten wie beispielsweise die IP-Adresse und Informationen über Zeitpunkt und Dauer der Nutzung. Die Übertragung erfolgt, wenn Sie JavaScript in Ihrem Browser aktiviert haben. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern oder einen JavaScript-Blocker installieren (z.B. www.noscript.net).

Weiterführende Informationen darüber, in welchem Umfang und für welche Zwecke Issuu die erhobenen Daten verwendet, können Sie auf der Website der Issuu Inc. unterhttp://issuu.com/legal/privacy abrufen.

20. April 2018
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM